Veel gestelde vragen Zonnepanelen

1. Hoe zit het met de subsidieregeling?

Wilt u investeren in zonnepanelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

2. Hoe zit het met de berichtgeving over de kwaliteit van de zonnepanelen?

In de afgelopen periode is enkele malen brand of bijna brand ontstaan in panelen van Scheuten Solar, model Multisol. Salo heeft dit type paneel en junction box niet toegepast of geleverd. Kijkend naar de inhoud van een junction box zien wij als kritische faalmogelijkheid een slecht contact in de verbindingen, hierdoor kan de verbinding behoorlijk warm worden, waarbij in een extreme situatie het kunststof van de junction box kan smelten. Hierbij is ook de kans op vonkvorming aanwezig. Bij de betreffende Scheuten Solar panelen zou een gebrekkig kliksysteem in de betreffende junction box voor onvoldoende contactoppervlak tussen de verschillende contactpunten zorgen.Het is daarom van groot belang om kwalitatief goede zonnepanelen door een professionele en ervaren installateur aan te laten brengen. Als het mis gaat, dan is het in de elektrische verbindingen. Volledig ten overvloede hebben wij met onze fabrikant afgesproken extra aandacht te besteden aan de eindcontrole op de verbindingen in onze junction box.

Zonnepanelen zouden de levensduur van 25 jaar niet halen
Gelijktijdig met de berichtgeving over brandgevaar van zonnepanelen pakken de kranten vandaag groots uit over de levensduur van zonnepanelen. Onze partner in  China heeft in de afgelopen 50 jaar, mede gebruik makend van Nederlandse kennis, fundamenteel onderzoek gedaan naar alle toegepaste materialen.  Degradatie van een zonnepaneel heeft te maken met de lijm laag die tussen het  glas en de zonnecel wordt toegepast. Een slechte kwaliteit van de lijm laag of een slecht productieproces kan inderdaad resulteren in een snellere veroudering, hier wordt in het productieproces bij onze partner streng op toegezien.

3. Wat is een zonnestroom?

Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Zonnepanelen bestaan uit fotovoltaische cellen (zonnecellen) die in het zonnepaneel gemonteerd zijn. Het complete zonne-energiesysteem bestaande uit zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmaterialen en bekabeling wordt ook wel een PV systeem genoemd.
Stroom uit zonlicht is volledig duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen.

4. Wat is de terugverdientijd van een systeem?

De terugverdientijd hangt af van de richting van uw dak en de grootte van het systeem. Bij een ideale plaatsing (op het zuiden) bedraagt de terugverdientijd gemiddeld 8 jaar, bij een dak pal op het oosten of het westen een kleine 10 jaar. Omdat het systeem 30 jaar mee gaat, verdient u ruim driemaal meer aan deze investering, dan als u het geld op de bank heeft staan. Zelfs als u een groene
lening afsluit bij uw bank verdient u hier flink aan.

5. Wat is de verwachte prijsontwikkeling?

De prijsontwikkeling van zonne-energie en PV systemen hangt in de komende jaren sterk af van een aantal factoren, waaronder de prijs van de grondstoffen (o.a. silicium), productievraag, installatiekosten, maar ook de koers van de euro. Salo verwacht dat de prijs van PV systemen in het komende anderhalf jaar gelijk blijft, om daarna weer verder te dalen. Met de scherpe prijzen van Salo is het nu het goede moment om in te stappen.

6. Is er ook elektriciteit als de zon niet schijnt?

Zonnepanelen halen ook energie uit daglicht, zelfs op een bewolkte dag omdat wolken slechts een deel van het zonlicht tegenhouden, de rest wordt verspreid. De opbrengst is wel het hoogst op een onbewolkte dag.

7. Kan ik mijn panelen ook op mijn huurhuis plaatsen?

Hiertoe moet u wel eerst toestemming vragen aan uw woningbouwcorporatie, maar veelal is dit geen probleem.

8. Moeten de modules altijd op het zuiden gericht zijn?

Het meeste rendement halen de modules als ze op het zuiden gericht zijn. Dit betekent niet dat het rendement in het oosten of westen niet voldoende is. Dit ligt ongeveer 15 procent lager.

9. Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om al het stroomverbruik in mijn huis te dekken?

Eén zonnepaneel van 245 Wp produceert ca. 215 kWh per jaar. Als u 3600 kWh per jaar verbruikt, zou u daarbij 18 panelen nodig hebben.

10. Hoe weet ik dat mijn apparaat het doet?

De omvormer heeft een display waarop de productie en werking wordt getoond, dit kan ook gekoppeld worden aan een computer of via een netwerk. Het aflezen/uitlezen op een computer is tegen een geringe meerprijs mogelijk. De Omnik omvormers zijn optioneel uitgerust met een Wifi Ethernet verbinding.

11. Werkt een zonnestroomsysteem ook als het net uitvalt?

Nee, een net gekoppeld zonnestroom systeem werkt niet als het net uitvalt. Zodra het net uitvalt zal de omvormer automatisch uitschakelen, en geen elektriciteit meer aan het centrale elektriciteitsnet leveren. Dit is vooral gedaan om veiligheidsoverwegingen. Bij autonome systemen is dat anders: die zijn er immers juist voor gemaakt om te werken zonder dat ze aan het centrale elektriciteitsnet zijn gekoppeld. Echter, dan is het wel nodig om een opslagsysteem te hebben, zoals accu’s en een dergelijk systeem is duurder dan een net gekoppeld systeem.

12. Is het mogelijk om zonnepanelen op een plat dak te plaatsen?

Zonnepanelen op een plat dak plaatsen is heel goed mogelijk, zeker met ons innovatieve montagesysteem SolarBear.

13. Krijg ik geld terug van de elektriciteitsmaatschappij als de meter terugdraait?

Uw stroomrekening gaat omlaag omdat u minder stroom van het energiebedrijf gebruikt. Over het algemeen is het niet verstandig om in een jaar meer zonnestroom op te wekken dan dat u in dat jaar ook gebruikt.

14. Is er een speciale elektriciteitsmeter nodig?

Heeft u een oude analoge meter (met telwerker en een wieltje) dan heeft u die niet nodig. Alleen bij een elektronische meter kan het zijn dat deze niet terugdraait. In dit geval kunt u uw energieleverancier vragen deze te vervangen door een digitale meter. Tussen het aanvragen en het plaatsen van een nieuwe meter zit ongeveer 6 weken.

15. Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen gaan minimaal 30 jaar mee. De levensduur van de omvormer is gemiddeld 10 tot 15 jaar.

16. Hoeveel CO2 bespaar ik met een PV systeem?

Per opgewekt kilowatt uur zal er 0,616 kg CO2 worden vermeden. Dit staat ongeveer gelijk aan CO2 uitstoot van een benzine auto na 5 km rijden.

17. Zorgen zonnepanelen ook voor schittering?

Schittering door onze zonnepanelen komt door de aangebrachte textuur in ons glas bijna niet voor. Een kortstondige doffe reflectie zoals bij een dakraam kan echter niet helemaal voorkomen worden.

18. Moet ik zonnepanelen regelmatig schoonmaken?

Nee, dat hoeft niet. Omdat ze schuin staan blijft er heel weinig vuil op liggen. Eventueel mag u het eenmaal per jaar afnemen met lauw water maar dat hoeft niet

19. Hoeveel garantie zit er op de panelen?

Samen met onze partner CETC48 geven wij 10 jaar productgarantie op de panelen, 12 jaar garantie op 90% opbrengst en 25 jaar op 80% opbrengst.

20. Kunnen panelen tegen verzilting?

Zonnepanelen kunnen daar goed tegen. Juist vanwege dit soort omstandigheden werken wij met RVS bevestigingsmiddelen en aluminium draagconstructies. Als het weinig regent en er veel wind staat, kan het bij uitzondering gewenst zijn het glas van zout te ontdoen. Niet vanwege de levensduur, maar vanwege de opbrengst.

21. Wat is het verschil tussen blauwe zonnepanelen en zwarte zonnepanelen?

Zwarte panelen zijn iets duurder. Dit zijn mono kristallijne All Black ZKX M245Wp panelen. Deze panelen zijn voorzien van een zwart frame, zwarte folie en zwarte cellen.

22. Wat is de afmeting van een zonnepaneel?

De afmeting van ons zonnepaneel is 99 x 165 cm. Op een schuin dak kunnen de panelen zowel in portrait (rechtop) als in landscape (liggend) geplaatst worden. Op een plat dak worden de panelen altijd in landscape geplaatst, hierbij dient er wel rekening mee gehouden te worden dat er geen schaduw van de ene rij panelen op de volgende rij paneel valt; met onze SolarBear houden wij ca. 1 meter tussenruimte aan.

23. Maakt de omvormer ook geluid?

Omvormers zetten gelijkstroom om in wisselstroom. De warmte die hierbij vrijkomt wordt veelal door ventilatoren gekoeld. Daarom adviseren wij een omvormer niet op een locatie te plaatsen waar u er overdag last van heeft. De Omnik omvormers zijn transformatorloos, wat betekent dat ze een zeer hoog rendement hebben en uitzonderlijk stil zijn.

24. Heb ik een vergunning nodig voor de plaatsing van zonnepanelen?

Dat hangt af van uw woonsituatie. In de meeste gevallen is de plaatsing van zonnepanelen vergunning vrij. U hoeft dan geen vergunning aan te vragen bij uw gemeente. Indien voor een bouwwerk geen vergunning noodzakelijk is, moet u wel rekening houden met een aantal andere zaken. Zo moet uw bouwwerk voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit en mag uw bouwwerk niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand.
Neem bij twijfel contact op met uw gemeente. Indien u in een beschermd stadsgezicht of in een monument woont dan heeft u voor het plaatsen van zonnepanelen op uw woning een omgevingsvergunning nodig. Voor overige woonsituaties kunt u het beste uw gemeente raadplegen.